binary option di blokir indicator mt4 untuk binary options opções binárias trader sincero ml em opções binárias o que é acima e abaixo

ކައުންސިލް މެންބަރުން

އިބްރާހީމް ނާޡިމް / ޑޭޒީވިލާ - ހދ. ނެއްލައިދޫ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފޯނު: 6520041 | މޯބައިލް: 7906635
މުޙައްމަދު އިލްހާމް / ވާދީ - ހދ. ނެއްލައިދޫ

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

ފޯނު: 6520041 | މޯބައިލް: 7881325
ކައުންސިލް މެމްބަރ - މަޤާމް ހުސްވެފައި