ހިދުމަތުގައި ރަން 40 އަހަރު – އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތުގައި 40 އަހަރާއި 7 މަހާއި 19 ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

Read more