– ކައުންސިލުން ދޭ ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ އަދި ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ކުލި ބަލައިގަތުން 2020 ޖޫން 10 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ އަދި ފީ ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހޯމަ،އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:15 ން 12:30 އަށް

Read more