ހިދުމަތުގައި ރަން 40 އަހަރު – އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތުގައި 40 އަހަރާއި 7 މަހާއި 19 ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

Read more

ރޯޑް ސޭފްޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހދ.ނެއްލައިދޫގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

  މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއްވަގުތެއްގައި ރޯޑް ސޭފްޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހިނގާލުމެއް  މިއަދު ހަވީރު 16:30 ގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހދ.ނެއްލައިދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ނެއްލައިދޫގައި

Read more