ރޯޑް ސޭފްޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހދ.ނެއްލައިދޫގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

  މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއްވަގުތެއްގައި ރޯޑް ސޭފްޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހިނގާލުމެއް  މިއަދު ހަވީރު 16:30 ގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހދ.ނެއްލައިދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ނެއްލައިދޫގައި

Read more