ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފި

ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު(19 ނޮވެމްބަރ 2019) މެންދުރުފަހު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގައި އެކަމަށް ޙާއްސަ

Read more